Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna

Aktualności

 
2017-08-04

PRACA. Koordynatora ds. wdrażania, monitorowania i ewaluacji LSR.

 

Zarząd Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania, ogłasza nabór pracowników na stanowisko Koordynatora ds. wdrażania, monitorowania i ewaluacji LSR.

 

RODZAJ STANOWISKA, NA KTÓRE POSZUKIWANY JEST PRACOWNIK
Koordynator ds. wdrażania, monitorowania i ewaluacji LSR - zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w wymiarze 2/3 etatu.

II. ZAKRES GŁÓWNYCH OBOWIĄZKÓW

 • odpowiedzialność za prawidłową realizację LSR,
 • bieżący monitoring i ewaluacja LSR,
 • nadzór nad pozyskiwaniem ankiet wynikających z dokumentów programowych,
 • opracowywanie wyników z monitoringu i prezentacja Zarządowi,
 • realizacja projektów własnych LGD,
 • współpraca przy opracowaniu i realizacji projektów współpracy
 • realizowanie działań informacyjnych w zakresie możliwości finansowania operacji objętych LSR,
 • przygotowanie raportów dotyczących realizacji poszczególnych działań objętych LSR,
 • współpraca przy zadaniach związanych z aktualizacją LSR,
 • przygotowanie sprawozdań z realizacji LSR dla Zarządu,
 • monitorowanie kolejności wdrażania działań LSR
 • opracowywanie planów finansowych w części dotyczącej wdrażania LSR,
 • przygotowywanie aktualizacji LSR,
 • pomoc beneficjentom w rozliczaniu projektów,
 • przygotowanie raportów dotyczących realizacji poszczególnych działań objętych LSR,
 • przygotowanie opinii o projektach składanych w ramach ogłoszonych naborów wniosków,
 • pomoc w przygotowaniu udziału LGD w targach, konferencjach, szkoleniach, imprezach społeczno-kulturalnych i innych wydarzeniach mogących pomóc w promocji LGD,
 • inne zadania zlecone przez Kierownika Biura.

III. WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • wykształcenie wyższe,
 • posiadanie wiedzy z zakresu planowania strategicznego,
 • posiadanie wiedzy na temat funkcjonowania Lokalnych Grup Działania,
 • posiadanie wiedzy na temat funduszy strukturalnych,
 • znajomość ustawy o stowarzyszeniach,
 • znajomość procedur administracyjnych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 • niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 • co najmniej 2-letni staż pracy,

IV. WYMAGANIA DODATKOWE:

 • co najmniej roczny staż pracy na podobnym stanowisku,
 • umiejętność obsługi programów użytkowych systemu operacyjnego Windows,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
 • prawo jazdy kat. B

V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

 • dokumenty należy złożyć osobiście w Biurze LGD, ul. Lipowa 20 d, Sulęcin w terminie do 16 sierpnia 2017 r. do godz. 12.00

VI. DOKUMENTY, JAKIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

VII. INNE INFORMACJE:

 • planowany termin rozpoczęcia pracy sierpień / wrzesień 2017 roku,
 • praca wykonywana w dni robocze, sporadycznie w dni wolne od pracy

pełna treść ogłoszenia [pobierz]

LA
 
Stowarzyszenia i związki gminne do których należy Gmina Czarna
 • MOF
 • Lubuska Niebieska Tarcza
 • ANR
 • Lubuskie Warte Zachodu
 • Kraina szlaków turystycznych
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x