Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna

podatek od środków transportowych

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wypełniona Informacja w sprawie podatku od środków transportowych DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A
 2. Dowód potwierdzając prawo własności np. dowód nabycie, dowód rejestracyjny, karta pojazdu,

II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy Kłodawa

66-415 Kłodawa, ul. Gorzowska 40, sekretariat

tel. (95) 7216-660 email: sekretariat@klodawa.pl

III. SPRAWĘ PROWADZI

Referat Finansowo-Budżetowy

tel. (95) 7216-672

IV. OPŁATY

Nie dotyczy

V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

 1. Wypełniony formularz DT-1 w sprawie podatku od środków transportowych należy złożyć w sekretariacie.
 2. Deklaracja DT-1 składana jest do 15 lutego każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania tj. powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego. Wysokość podatku obliczana jest przez podatnika i wpłacana w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego na rachunek bankowy organu podatkowego za poszczególne miesiące w dwóch ratach -do 15 lutego i 15 września roku podatkowego.
 3. W przypadku niezłożenia deklaracji DT-1 bądź jej błędnego wypełnienia następuje wezwanie podatnika w celu złożenia deklaracji bądź jej korekty.
 4. W przypadku dalszego nie złożenia deklaracji DT-1 bądź nieusunięcia błędów
  w deklaracji następuje wydanie decyzji w sprawie podatku od środków transportowych z urzędu, określającej wysokość zobowiązania podatkowego i doręczone jej drogą pocztową.
 5. Informacja DT-1 składana przez osoby fizyczne i prawne w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku
  w podatku od środków transportowych.
 6. Formularz DT-1 na podatek od podatków transportowych dostępne są na stanowisku księgowości podatkowej –pokój 13 piętro I oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Kłodawa www.klodawa.pl.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Wójta Gminy Kłodawa w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty przeciwko tej decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

VI. PODSTAWA PRAWNA

 1. Zasady opodatkowania podatkiem od środków transportowych uregulowane są ustawą z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r. poz.849 ze. zm.).
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015r., poz. 613 ze.zm.)
 3. Uchwała Nr XI/82/2015 Rady Gminy Kłodawa z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Kłodawa.

VII. INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE)

 

Dokumenty do pobrania:

Jacek Mazur
Stowarzyszenia i związki gminne do których należy Gmina Czarna
 • MOF
 • Lubuska Niebieska Tarcza
 • ANR
 • Lubuskie Warte Zachodu
 • Kraina szlaków turystycznych
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x