Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna

oddanie nieruchomości w trwały zarząd

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY

Pisemny wniosek jednostki o oddanie nieruchomości w trwały zarząd powinien zawierać:

  1. Oznaczenie i położenie nieruchomości.
  2. Cel na jaki nieruchomość ma zostać oddana,
  3. Opis nieruchomości,
  4. Dokumenty dotyczące jednostki, jej powołania, działalność statutowa, sposób reprezentacji.

 

II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy Kłodawa

66-415 Kłodawa, ul. Gorzowska 40, sekretariat

tel. (95) 7216-660 email: sekretariat@klodawa.pl

III. SPRAWĘ PROWADZI

Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami

tel. (95) 7216-60-70

IV. OPŁATY

Jednostka na rzecz której oddano nieruchomość w trwały zarząd ponosi opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu, chyba że ustawowo została zwolniona z tego obowiązku.

V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Do 1 miesiąca od daty zgromadzenia pełnej dokumentacji.

Decyzja administracyjna o oddaniu nieruchomości w trwały zarząd.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji wnoszone do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzje w terminie 14-dni od dnia jej doręczenia

VII. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1774 z późniejszymi zmianami )

VIII. INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE)

Trwały zarząd jest formą prawną władania nieruchomością stanowiącą własność samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa, przez jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

 

JM
Stowarzyszenia i związki gminne do których należy Gmina Czarna
  • MOF
  • Lubuska Niebieska Tarcza
  • ANR
  • Lubuskie Warte Zachodu
  • Kraina szlaków turystycznych
  • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x