Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna

ustalenie numerów porządkowych (adresów)/zaświadczenie o numerze porządkowym

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Dla ustalenia numerów porządkowych należy przedłożyć:
 • wniosek o ustalenie numeru porządkowego sporządzony na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012r. (poz 125) – załącznik nr 1 do karty sprawy [pobierz]
 • kopię mapy zasadniczej lub ewidencyjnej z naniesionym budynkiem - dla budynku istniejącego lub
 • kopię mapy z projektem podziału nieruchomości lub
 • kopię projektu zagospodarowania działki lub terenu

2. Dla wydania zaświadczenia o numerze porządkowym należy przedłożyć:

 • wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym [pobierz],
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej – 17,00zł za wydanie zaświadczenia.
3. Jeżeli na nieruchomości jest kilka budynków to na załączniku należy wyróżnić kolorem budynek będący przedmiotem wniosku.

 

II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy Kłodawa

66-415 Kłodawa, ul. Gorzowska 40, sekretariat

tel. (95) 7216-660 email: sekretariat@klodawa.pl

III. SPRAWĘ PROWADZI

Referat Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Gospodarki Gruntami

tel. (95) 7216676

IV. OPŁATY

Opłata za zaświadczenie – 17,00 zł na podstawie art. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej i załącznika do niniejszej ustawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kłodawa - numer konta: 30 8363 0004 0008 4680 2000 0008 (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w punkcie kasowym GBS w Kłodawie (budynek przy urzędzie).

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do pełnomocnictwa z informacją, jakiej dotyczy sprawy.

V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

 1. Wydanie zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego dla budynku następuje nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów, za wyjątkiem budynków położonych przy ulicach, dla których prowadzona jest procedura zmierzająca do uchwalenia przez Radę Gminy nazwy.
 2. Wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym następuje w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia złożenia wniosku.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Od zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego odwołanie nie przysługuje. Ww. czynność podlega kontroli sądów administracyjnych. Skargę do sadu na taka czynność można wnieść po uprzednim wezwaniu organu na piśmie do usunięcia naruszenia prawa.

Od wydania zaświadczenia odwołanie nie przysługuje.

VII. PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2010r. nr 193 poz. 1287 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012r., poz. 125)
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2016.23 z późn. zm.)
 4. Art. 3 §2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 270 ze zm.)

 

VIII. INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE)

 1. W przypadku współwłasności zaleca się, aby wniosek złożony był przez wszystkich współwłaścicieli.
 2. W przypadku firmy lub instytucji wniosek podpisuje jej przedstawiciel uprawniony do reprezentowania firmy lub instytucji.
Jacek Mazur
Stowarzyszenia i związki gminne do których należy Gmina Czarna
 • MOF
 • Lubuska Niebieska Tarcza
 • ANR
 • Lubuskie Warte Zachodu
 • Kraina szlaków turystycznych
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x