Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Zamknij
Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna

wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego/ o kierunkach zagospodarowania przyjętych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY

  1. Wniosek o zaświadczenie – [pobierz]
  2. Dowód zapłaty opłaty skarbowej

II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy Kłodawa

66-415 Kłodawa, ul.Gorzowska 40, sekretariat

tel. (95) 7216-660 email: sekretariat@klodawa.pl

III. SPRAWĘ PROWADZI

Referat Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Gospodarki Gruntami

tel. (95) 7216676

IV. OPŁATY

Opłata za zaświadczenie - 17 zł - na podstawie art. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej i załącznika do niniejszej ustawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kłodawa - numer konta: 30 8363 0004 0008 4680 2000 0008 (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w punkcie kasowym GBS w Kłodawie (budynek przy urzędzie).

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do pełnomocnictwa z informacją, jakiej dotyczy sprawy.

V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni (art. 217 §3 Kpa)

Na wniosek inwestora organ sporządza zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego/ o kierunkach zagospodarowania przyjętych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Nie dotyczy

VII. PODSTAWA PRAWNA

Art. 217 i 218 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2016.23 z późn. zmianami )

VIII. INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE)

Jacek Mazur
Stowarzyszenia i związki gminne do których należy Gmina Czarna
  • MOF
  • Lubuska Niebieska Tarcza
  • ANR
  • Lubuskie Warte Zachodu
  • Kraina szlaków turystycznych
  • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x