Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna

Oświata

 

OŚWIATA W GMINIE KŁODAWA

Zakres i zadania gminy dotyczące edukacji publicznej zostały określone w trzech zasadniczych aktach prawnych:

 • ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 • ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 • ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

Samorząd gminny pełni rolę organu prowadzącego daną placówkę. Funkcjonowanie zespołów szkół oraz przedszkoli na terenie gminy Kłodawa, w zakresie przypisanym organowi, jest na bieżąco koordynowane przez Urząd Gminy Kłodawa.

Do jednostek oświatowych, prowadzonych przez Gminę Kłodawa zalicza się:

 • Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Kłodawie (Kłodawa ul.Szkolna 1), w skład którego wchodzi: szkoła podstawowa oraz gimnazjum (placówka skupia uczniów z sołectw: Kłodawa, Chwalęcice, Santocko, Mironice i Łośno), www.szkola.klodawa.pl
 • Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Różankach (Różanki ul.Dębowa 3), w skład którego wchodzi: szkoła podstawowa oraz gimnazjum (placówka skupia uczniów z sołectw: Różanki, Różanki Szklarnia, Wojcieszyce, Zdroisko, Rybakowo, Santoczno), www.zsrozanki.pl
 • Przedszkole Publiczne „Wesoła Gromada” w Wojcieszycach (Wojcieszyce ul.Osiedlowa 6) z oddziałem zamiejscowym w Różankach, www.wesolagromada.pl

Władze gminy wspólnie z rodzicami i pracownikami poszczególnych placówek zabiegają o jak najlepsze warunki nauczania. Motywacyjny system stypendialny sprzyja rozwojowi zdolności i zainteresowań uczniów. Efektem tych działań jest satysfakcja uczniów, rodziców oraz pedagogów. Najlepsi uczniowie otrzymują tytuł „Prymusa Szkoły”. Każde dziecko znajduje w rzeczywistości szkolnej warunki pozwalające mu na rozwój i pełne wykorzystanie potencjału, albo na zaspokojenie specjalnych potrzeb edukacyjnych, wynikających z indywidualnych uwarunkowań.

Niewątpliwym atutem wpływającym na jakość nauczania w gminie jest profesjonalnie przygotowana kadra pedagogiczna i stale unowocześniana baza dydaktyczna, w tym dwie nowo wybudowane hale sportowe. Placówki gminne korzystają także ze środków unijnych oraz innych dostępnych źródeł wsparcia, realizując programy ukierunkowane na efektywność kształcenia i rozwijające zdolności uczniów.

Łącznie edukacją szkolną i przedszkolną, opieką i wychowaniem na terenie gminy Kłodawa, objętych jest około 889 dzieci.

Nadzór Pedagogiczny na placówkami oświatowymi sprawuje Lubuski Kurator Oświaty.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY KŁODAWA
Karolina Niciejewska
Stowarzyszenia i związki gminne do których należy Gmina Czarna
 • MOF
 • Lubuska Niebieska Tarcza
 • ANR
 • Lubuskie Warte Zachodu
 • Kraina szlaków turystycznych
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x